Combined Defence Services Examination (CDSE) | संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (सी.डी.एस.ई.) Combined Defence Services Examination (CDSE) | संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (सी.डी.एस.ई.) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून दर वर्षी  वर्षातून दोनवेळा घेतली जाते, सैन्य, नौदल आणि वायुसेनेच्या कार्यालयात  रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी हि...