Combined Medical Services Examination (CMSE) | संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा (सी. एम. एस. ई) Combined Medical Services Examination (CMSE) | संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा (सी. एम. एस. ई) ह्या परीक्षेद्वारे केंद्रीय लोकसेवा आयोग भारतीय ऑर्डनन्स फॅक्टरीज, भारतीय रेल्वेचे  व भारत...