ITS (आय. टी. एस.) भारतीय व्यापार सेवा ITS (आय. टी. एस.) भारतीय व्यापार सेवा हि १९६५ साली तयार करण्यात आलेली  एक नागरी सेवा आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यापाराला हातभार लावण्यासाठी ही एक विशेष कॅडर म्हणून तयार करण्यात आली. व परराष्ट्र व्यवहार संचालनालय...
IRPS (आय. आर. पी. एस.) भारतीय रेल्वे कर्मचारी सेवा IRPS (आय. आर. पी. एस.) भारतीय रेल्वे कर्मचारी सेवा हि हि भारत सरकारची  एक गट अ  सेवा  आहे आणि भारतीय रेल्वेतील  सर्व 'अ' संघित सेवांमधून  सर्वात जुनी  सेवा आहे. हि सेवा १९७६  मध्ये स्थापन...
IDAS (आय. डी. ए. एस.) भारतीय संरक्षण लेखा सेवा IDAS (आय. डी. ए. एस.) भारतीय संरक्षण लेखा सेवा हि भारत सरकारच्या "अ" राजपत्रित केंद्रीय नागरी सेवा आहे. हे भारत सरकारच्या अंतर्गत सर्वात जुने विभाग आहे. कॅडर कंट्रोलिंग प्राधिकार म्हणजे संरक्षण मंत्रालय. आयडीएएस अधिकाऱ्यांनी...
IRTS (आय. आर. टी. एस.) भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा IRTS (आय. आर. टी. एस.) भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा हि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) इंडिया द्वारा आयोजित नागरी सेवा परीक्षा आहे. हि परीक्षा भारतीय रेल्वे विभाग भरती साठी आयोजित आहे. भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा...
IRAS (आय. आर. ए. एस.) भारतीय रेल्वे लेखा सेवा IRAS (आय. आर. ए. एस.) भारतीय रेल्वे लेखा सेवा हि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आयोजित नागरी सेवा परीक्षा आहे. भारतातील भारतीय रेल्वे लेखा सेवा भरतीसाठी परीक्षा घेतली जाते. हि भारत सरकारची समूह 'अ' केंद्र सेवा...
IRS (आय. आर. एस.) भारतीय महसूल सेवा IRS (आय. आर. एस.) भारतीय महसूल सेवा हि महसूल खात्यात भरती करण्यासाठी यूपीएससीने भारतात आयोजित नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा आहे. IRS (आय. आर. एस.) भारतीय महसूल सेवा, भारत सरकारची प्रशासकीय सेवा आहे. ग्रुप ए सेवेपैकी...
IP&TAFS (आय. पी. & ए. एफ. एस.) भारतीय डाक व दूरसंचार खाते व वित्त सेवा IP&TAFS (आय. पी. & ए. एफ. एस.) भारतीय डाक व दूरसंचार खाते व वित्त सेवा हि  केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यू.पी.एस.सी) द्वारे आयोजित नागरी सेवा परीक्षा आहे....
IAAS (आय. ए. ए. एस) भारतीय ऑडिट व लेखा सेवा IAAS (आय. ए. ए. एस) भारतीय ऑडिट व लेखा सेवा हि  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे  द्वारा आयोजित नागरी सेवा परीक्षांपैकी एक आहे . आय.ए.ए.एस. हे भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या नियंत्रक आणि लेखा...
​IFS Forest (आय. एफ. एस. फॉरेस्ट) भारतीय वन सेवा IFS Forest (आय. एफ. एस. फॉरेस्ट) भारतीय वन सेवा हि  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे  द्वारा आयोजित नागरी सेवा परीक्षांपैकी एक आहे ज्याद्वारे भारताच्या वनक्षेत्राच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी अखिल भारतीय स्तरावर भरती अधिकारी म्हणून त्यांची...
IFS Foreign  (आय. एफ. एस. फोरेन) भारतीय परराष्ट्र सेवा IFS Foreign  (आय. एफ. एस. फोरेन) भारतीय परराष्ट्र सेवा ही गट अ आणि गट ब अंतर्गत प्रशासकीय सेवा आहे. भारत सरकारच्या कार्यकारी शाखेच्या केंद्रीय नागरी सेवांपैकी एक ही संस्था आहे. आय.एफ.एस.चे सदस्य...