Home UPSC Post Details UPSC Engineering Services

UPSC Engineering Services

Indian Engineering Services (IES) | भारतीय अभियांत्रिकी सेवा (आय. ई. एस.) Indian Engineering Services (IES) | भारतीय अभियांत्रिकी सेवा (आय. ई. एस.) हि भारत सरकारच्या तांत्रिक व व्यवस्थापकीय कार्य सांभाळणारी नागरी सेवा आहे  बहुतेक देशांप्रमाणे, भारत सरकार आपल्या नागरी सेवकांना आणि...